Ceny mieszkań Kraków

15 020 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Kraków w roku 2024

+15.17% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Czarujący i tajemniczy Kraków jest jednym z największych i najpiękniejszych miast w Polsce. Historyczna stolica Polski do 1795 roku. Położony jest nad Wisłą (województwo małopolskie). Liczba ludności wynosi około 781 tyś. osób, a gęstość zaludnienia około 2 390 os/km2 (stanem na rok 2019).

Corocznie Kraków odwiedza mnóstwo turystów z całego światu, zaczarowanych historią i architekturą małopolskiego miasta. Zabytki, zamki, pomniki, katedry, synagogi, rynek, stare miasto, liczne atrakcje, Wisła, oczywiście Wawel... i nawet zwykły spacerek ulicami miasta wywołuje mnóstwo emocji i odniesień do historii. Historie i opowieści o królach i smokach podgrzewają wyobraźnie zwiedzających. Miasto jest wpisane na listę UNESCO oraz od 2019 roku zostało europejskim centrum gastronomii. Corocznie w Krakowie organizowano dużo imprez i festiwali. Bogate życie kulturowe i towarzyskie sprowadza studentów i młodych osób. Pragnienie wiedzy mogą uzupełnić w jednych z najlepszych uczelni świata: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny... W Krakowie istnieje około 110 tyś. firm (stanem na rok 2020). Znaczna część tej liczby są to firmy oferujące usługi finansowe. Stwarza to deficyt na rynku pracy przyciągający pracowników z całego kraju.

Krakowski rynek nieruchomości rośnie z każdym rokiem (jak w rozmiarze tak również cenowo). W roku 2023 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie wynosiła 12742 zł/m2. Natomiast w roku 2024 już 15020 zł/m2 - co oznacza wzrost o 15.17%. Zwiększająca się liczba mieszkańców doprowadza do rozbudowy miasta. Buduje się co raz więcej lokali mieszkalnych, które później są przekształcane w mieszkania i apartamenty na wynajem dla turystów i zwiedzających, pracowników i studentów. Jednak inwestowanie w krakowskie nieruchomości ma swoją specyfikę i jest pełne trudności i wyzwań (więcej o tym na blogu), które inwestor musi pokonać.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Kraków

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 6 975 zł/m2 6 953 zł/m2 7 249 zł/m2 5 771 zł/m2
2007 8 288 zł/m2 7 773 zł/m2 8 259 zł/m2 6 871 zł/m2
2008 7 970 zł/m2 7 840 zł/m2 7 586 zł/m2 6 558 zł/m2
2009 7 612 zł/m2 7 097 zł/m2 6 710 zł/m2 6 076 zł/m2
2010 7 561 zł/m2 6 882 zł/m2 6 932 zł/m2 6 219 zł/m2
2011 7 207 zł/m2 6 909 zł/m2 7 098 zł/m2 6 366 zł/m2
2012 6 965 zł/m2 6 595 zł/m2 6 691 zł/m2 6 178 zł/m2
2013 6 205 zł/m2 5 976 zł/m2 6 564 zł/m2 5 831 zł/m2
2014 6 403 zł/m2 5 966 zł/m2 6 735 zł/m2 5 858 zł/m2
2015 6 617 zł/m2 6 107 zł/m2 6 938 zł/m2 6 097 zł/m2
2016 6 608 zł/m2 6 333 zł/m2 6 833 zł/m2 5 849 zł/m2
2017 6 805 zł/m2 6 630 zł/m2 7 162 zł/m2 6 160 zł/m2
2018 7 054 zł/m2 6 930 zł/m2 8 075 zł/m2 6 521 zł/m2
2019 8 032 zł/m2 7 797 zł/m2 8 905 zł/m2 7 033 zł/m2
2020 9 513 zł/m2 8 605 zł/m2 9 638 zł/m2 8 011 zł/m2
2021 10 339 zł/m2 9 590 zł/m2 10 540 zł/m2 9 157 zł/m2
2022 11 512 zł/m2 11 132 zł/m2 12 170 zł/m2 10 644 zł/m2
2023 13 497 zł/m2 12 220 zł/m2 13 752 zł/m2 11 499 zł/m2
2024 15 630 zł/m2 14 676 zł/m2 16 417 zł/m2 13 358 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Kraków

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 6 953 zł/m2 5 771 zł/m2
2007 7 773 zł/m2 6 871 zł/m2
2008 7 840 zł/m2 6 558 zł/m2
2009 7 097 zł/m2 6 076 zł/m2
2010 6 882 zł/m2 6 219 zł/m2
2011 6 909 zł/m2 6 366 zł/m2
2012 6 595 zł/m2 6 178 zł/m2
2013 5 976 zł/m2 5 831 zł/m2
2014 5 966 zł/m2 5 858 zł/m2
2015 6 107 zł/m2 6 097 zł/m2
2016 6 333 zł/m2 5 849 zł/m2
2017 6 630 zł/m2 6 160 zł/m2
2018 6 930 zł/m2 6 521 zł/m2
2019 7 797 zł/m2 7 033 zł/m2
2020 8 605 zł/m2 8 011 zł/m2
2021 9 590 zł/m2 9 157 zł/m2
2022 11 132 zł/m2 10 644 zł/m2
2023 12 220 zł/m2 11 499 zł/m2
2024 14 676 zł/m2 13 358 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Kraków

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 6 975 zł/m2 7 249 zł/m2
2007 8 288 zł/m2 8 259 zł/m2
2008 7 970 zł/m2 7 586 zł/m2
2009 7 612 zł/m2 6 710 zł/m2
2010 7 561 zł/m2 6 932 zł/m2
2011 7 207 zł/m2 7 098 zł/m2
2012 6 965 zł/m2 6 691 zł/m2
2013 6 205 zł/m2 6 564 zł/m2
2014 6 403 zł/m2 6 735 zł/m2
2015 6 617 zł/m2 6 938 zł/m2
2016 6 608 zł/m2 6 833 zł/m2
2017 6 805 zł/m2 7 162 zł/m2
2018 7 054 zł/m2 8 075 zł/m2
2019 8 032 zł/m2 8 905 zł/m2
2020 9 513 zł/m2 9 638 zł/m2
2021 10 339 zł/m2 10 540 zł/m2
2022 11 512 zł/m2 12 170 zł/m2
2023 13 497 zł/m2 13 752 zł/m2
2024 15 630 zł/m2 16 417 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski