Data aktualizacji: 2023-08-14

Weryfikacja działki oraz okolicy przed zakupem lub budową domu. Analiza inwestycji oraz terenu od OnGeo.pl

Sprawdź działkę, jej położenie i geometrie, parametry terenu i jego pokrycia oraz okolicę przed zakupem lub budową domu. Zobacz jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP (i czy w ogóle jest) oraz obszary chronione. Przeglądnij dane z Ewidencji Gruntów i Budynków, sprawdź czy w okolicy są media: prąd, woda, gaz, internet. Sprawdź czy pozwolenie na budowę zostało wydane. Sprawdź nasłonecznienie działki, poziom hałasu, ryzyko powodziowe, jakość powietrza i jego źródła zanieczyszczeń pyłami PM2.5 i PM10.

Planujesz zakup działki? Budujesz dom? A sprawdziłeś działkę, czy się nadaje? Czy działka spełnia oczekiwania inwestycyjne? Czy wybudowanie domu w tej okolicy jest możliwe i czy będzie mieszkało się dobrze, wygodnie, komfortowo, przyjemnie i bezproblemowo? A jak stoi sprawa z dojazdem, mediami, udogodnieniami w okolicy? Mieszkanie obok śmieciowiska raczej nie będzie przyjemne. Natomiast komfort, spokój i bezpieczeństwo zawsze będzie się cenić.

Czy są jakieś zagrożenia w okolicy? Czy teren jest bezpieczny? Zagrożenia powodziowe (tereny zalewowe), osuwiska, zanieczyszczenia powietrza, hałas i jego natężenie, linie energetyczne. Planujesz zakup fotowoltaiki PV? Sprawdź nasłonecznienie działki.

 

Serwis internetowy OnGeo.pl pozwala sprawdzić działkę przed jej zakupem bądź budową, minimalizując ryzyko inwestycyjne.

Pobierz raport i sprawdź położenie i geometrię działki, okolicę, infrastrukturę w pobliżu,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz dane z Ewidencji Gruntów i Budynków, uzbrojenie terenu w media.

Sprawdź zagrożenia i uciążliwości, zanieczyszczenie powietrza, nasłonecznienie działki, natężenie hałasu, obszary i strefy chronione.

 

Pobierz pełny raport o terenie >>

 

 

 

Dla kogo raporty OnGeo.pl?

 

Dla osób planujących zakup działki

 

Dla osób planujących budowę domu

 

Położenie budynku na działce oraz jego ukierunkowanie względem stron świata

Zagrożenia i uciążliwości, zanieczyszczenie powietrza, natężenie hałasu, obszary i strefy chronione

Instalacja PV (panele fotowoltaiczne) a nasłonecznienie działki

 

Dla inwestorów inwestujących lub zamierzających inwestować w nieruchomości

Weryfikacja nieruchomości, gruntu, na którym stoi, terenu, okolicy oraz infrastruktury są bazą, którą trzeba wykonać przez zainwestowaniem pieniędzy w celu oceny ryzyka inwestycyjnego

 

Dla sprzedających nieruchomość

Porównaj "parametry" nieruchomości z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Uzyskane informacje będą przydatne do określenia właściwej ceny nieruchomości

 

Dla rolników

 

 

Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla działki lub terenu >>

 

 

Które informacje mogą być zawarte w raporcie?

 

 1. Parametry geometryczne terenu: podstawowe informacje o terenie (powierzchnia, obwód, długość, współczynnik kształtu, granice, wykaz współrzędnych punktów granicznych, odległości pomiędzy punktami granicznymi).
 2. Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków: numer oraz identyfikator (ID) działki, położenie (województwo, powiat, gmina).
 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP): przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenu; wnioski o pozwolenie na budowę oraz decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy. Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
  • Informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - zasięg i przeznaczenie terenu.
  • Pozwolenia na budowę, analiza zabudowy, formy ochrony przyrody.
  • Informacje o nieruchomościach objętych ochroną zabytków, obszarach ochrony archeologicznej i innych strefach ochronnych.
 4. Analiza zabudowy: charakterystyka zabudowy na obszarze oraz w promieniu 50 metrów przedstawiona w postaci mapy, która wizualnie ukazuje rozmieszczenie budynków na terenie. Otrzymasz następujące informacje: powierzchnię budynków, ich wysokość, kubaturę, kondygnacje.
 5. Formy ochrony przyrody: parki narodowe i krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody.
 6. Nieruchomości objęte ochroną zabytków.
 7. Obszary ochrony archeologicznej: nazwa stanowiska archeologicznego, rodzaj, okres powstania, inne szczegóły.
 8. Strefy ochronne (turbin wiatrowych, cmentarzy, terenów zamkniętych, uzdrowisk).
 9. Dostęp do drogi: jest to ważny aspekt dotyczący budowy domu lub uzyskania pozwolenia na jego budowę.
 10. Napowietrzne linie energetyczne.
 11. Dostęp do światłowodu.
 12. Uzbrojenie terenu w media.
 13. Analiza rodzajów pokrycia terenu.
 14. Analiza spadków i ekspozycji terenu.
 15. Sezonowe nasłonecznienie terenu.
 16. Analiza żyzności gleb: cenne informacje dla rolników.
 17. Zagrożenie powodziowe.
 18. Obszary zagrożone stagnacją wody.
 19. Osiadanie terenu.
 20. Osuwiska.
 21. Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe.
 22. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest.
 23. Natężenie hałasu.
 24. Zanieczyszczenie powietrza pyłami PM 2,5 i PM 10.
 25. Geologiczne warunki budowlane.
 26. Mapa hydrogeologiczna — wody gruntowe.
 27. Surowce mineralne.
 28. Dostępność usług: infrastruktura oraz udogodnienia (POI).
 29. Analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia.
 30. Informacje o zaludnieniu.
 31. Stawki podatku od nieruchomości.

 

 

Inwestycja w działkę lub budowę domu często wiąże się ze sporym wydatkiem. Dlatego warto dobrze przemyśleć przyszłą inwestycję jeszcze przed podjęciem ważnej decyzji.

 

Tak wiele jest pytań, na które potrzeba znaleźć odpowiedzi. Dobrze, że serwis internetowy OnGeo.pl posiada w ofercie raporty terenowe, które będą pomocne w odnalezieniu odpowiedzi na najbardziej istotne pytania. Sprawdź ich ofertę i przekonaj się: 

 

 

Przeanalizuj działkę pod względem inwestycyjnym >>

 

 

 

Podsumowując, serwis OnGeo.pl umożliwia łatwe generowanie raportów o terenie. Dzięki różnorodnym funkcjonalnościom, użytkownik może uzyskać istotne informacje dotyczące danego terenu, takie jak parametry geometryczne, dane ewidencyjne, ograniczenia formalnoprawne, infrastruktura, zagrożenia, geologia, otoczenie, dane lokalne i wiele innych. Proces generowania raportu jest intuicyjny i składa się z kilku kroków, a wygenerowany raport dostępny jest w formie pliku PDF. Dzięki temu narzędziu, użytkownicy mogą uzyskać wyczerpujący obraz terenu, co może być pomocne w różnych kontekstach, od planowania budowy po analizy nieruchomości i zagadnienia inwestycyjne.

 

W powyższym artykule została wyrażona subiektywna opinia autora. Nie ma tutaj porad, a decyzję o korzystaniu z płatnych usług podmiotu zewnętrznego podejmujesz sam/sama. Podane w tym artykule informacje mogą nie znaleźć zastosowania w szczególnych przypadkach, mogą nie być aktualne i nie stanowią oferty. Aktualna oferta serwisu OnGeo.pl jest dostępna wyłącznie na stronie OnGeo.pl. Wszystkie podane informacje należy traktować jedynie informacyjnie, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

 

Sprawdź ofertę OnGeo.pl >>