Polityka prywatności serwisu realtytools.pl - Narzędzia nieruchomości

Data aktualizacji: 2022-10-06
 1. Dla Właściciela Serwisu realtytools.pl, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokładamy wszelkich starań i zabezpieczeń, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, korzystając z Witryny i powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 3. Usługa - każdy produkt, usługa, treść, wykres, tabela, funkcjonalność, technologia lub funkcja oraz wszystkie powiązane strony internetowe.
 4. Usługodawca - podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową.
 5. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak również obowiązki administratora tych danych, a także informuje o  plikach cookies.
 6. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i kontaktowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma

Assghard Technology z siedzibą al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów
(NIP: 5170428395, REGON: 522987717)

zwany dalej: "Usługodawca".

§ RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie (przez Użytkownika) jest niezbędne do:
  • zarejestrowania się na stronie internetowej: adres e-mail;
  • wysłania formularza kontaktowego: adres e-mail, dane osobowe Użytkownika (opcjonalne, jeśli zostaną podane);
  • podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta realtytools.pl
 2. W przypadku korzystania z usług Serwisu jako użytkownik niezarejestrowany i pozostawienia danych (kontaktowych bądź osobowych) celem podjęcia kontaktu przez Administratora Serwisu - dane te będą zbierane i przetwarzane w celach jedynie nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Administrator przetwarza następujące dane zbierane automatycznie:
  • Dane o urządzeniu: nazwa, rodzaj, wersja i typ przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, identyfikator urządzenia, język przeglądarki, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, nazwa sieci operatora internetowego lub sieci komórkowej (jeśli Użytkownik z tej sieci korzysta);
  • Informacje o lokalizacji: adres IP, lokalizacja urządzenia, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej;
  • Dane o aktywności w Serwisie:
   • strony z których Użytkownik trafił na Witrynę realtytools.pl;
   • data i godzina każdej wizyty oraz czas jej trwania;
   • wyniki wyszukiwań w wyszykiwarce Serwisu;
   • ilość czasu spędzonego na poszczególnych podstronach serwisu;
   • adres URL każdego żądania, nazwa domeny, liczba kliknięć;
   • banery oraz produkty reklamowe wyświetlane Użytkownikowi oraz kliknięte przez Użytkownika;
  • Cookies (ciasteczka): są to pliki tekstowe o małym rozmiarze przesyłane przez serwer internetowy na dysk twardy urządzenia Użytkownika. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty Użytkownika, historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie Użytkownika.
   Pliki cookies są używane do:
   • zarządzania sesjami Użytkowników;
   • dostarczania Użytkownikom odpowiednich reklam;

   • Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies. Pamiętaj jednak, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre części Serwisu mogą działać nieprawidłowo bądź wcale.
   • Więcej informacji o technologii cookies można znaleźć na stronie Google oraz www.wszystkoociasteczkach.pl.
  Dane zbierane automatycznie są gromadzone i przetwarzane w celach:
  • Statystycznych: śledzenie użytkowania poszczególnych części Witryny
  • Analitycznych
  • Diagnozowania problemów
  • Zapełnienia bezpieczeństwa
  • dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika (np wyświetlenie na mapie obiektów w Twojej lokalizacji)
  Dane zbierane automatycznie za pomocą wewnętrznych mechanizmów Serwisu (wynika to ze sposobu technicznego działania stwony internetowej WWW) oraz przy użyciu zewnętrznych usług: Google Analytics, Google Ads, Google AdSense i Google Tag Manager

§ CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z zawarciem tej umowy);
  • zapełnienia prawidłowego funkcjonowania witryny;
  • zapełnienia bezpieczeństwa witryny oraz Użytkowników;
  • spełnienia ciążącego obowiązku prawnego
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków i formalności ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.
 4. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  • zawarcia umowy;
  • wysłania formularza kontaktowego lub wiadomości mailowej;
  • zarejestrowania się lub zalogowania się w Serwisie;
  • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.

§ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych (na podstawie których zostały one zgromadzone). Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne i nie będzie objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania danych bądź innym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (np w celach dowodowych).
 2. W przypadku niezawarcia żadnej dodatkowej umowy między Użytkownikiem i Usługodawcą, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia konta z systemu (samodzielnie przez Użytkownika bądź przez administratora Serwisu) lub wycofania (odwołania) zgody na przetwarzanie danych osobowych (przez Użytkownika), bądź też zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia co do przetwarzania tych danych.

§ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
  • art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  • przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej "RODO".
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji w Serwisie lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji bądź czynności. W tym przypadku zgoda Użytkownika jest podstawą do przetwarzania danych osobowych.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak jej udzielenia uniemożliwia podalsze korzystanie z Serwisu.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Użytkownik jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy. Prawnie uzasadnionym interesem realtytools.pl jest:
  • Obsługa zapytań, próśb i żądań wysłanych przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail, komunikator elektroniczny lub inne kanały komunikacji.
  • Realizacja zleconej przez Użytkownika usługi.
  • Monitorowanie aktywności i zachowania Użytkownika w serwisie oraz słów kluczowych podanych w wyszukiwarce celem zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz optymalizacji wyników wyszukań.
  • Kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji, w szczególności za jego zgodą lub żądaniem;
  • Przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych.

§ PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania Jego danych osobowych (prawo dostępu do danych osobowych).
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia, zmiany bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny żądać, żeby administrator usunął Jego dane osobowe. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza również usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi, notowaniami i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Jego danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również w ograniczonym zakresie np w konkretnie wskazanym celu bądź zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje także usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory (przez administratora Serwisu), danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przez określony czas lub bez ograniczenia czasowego, w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

§ PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach zapełnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Ich głównym zadaniem jest zapełnienie prawidłowego działania witryny oraz lepsze dopasowanie strony internetowej do potrzeb Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Usługodawcę.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Polski i Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce internetowej urządzenia.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej lub jej części
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  • Tworzenia sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona rozpoznała, iż Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane na serwer w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności zasobów serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  • Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP, lokalizacja i informacje o używanej przeglądarce (User-Agent), w celach statystycznych. Pozwala to na diagnozowania problemów, administrowanie i śledzenie użytkowania witryny;
  • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które części strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 10. Więcej informacji o technologii cookies można znaleźć na stronie Google oraz www.wszystkoociasteczkach.pl.

§ INFORMACJE O RODO

Informacje dotyczące danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO"). Podjęte tam postanowienia dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Poniżej znajdują się najistotniejsze kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z serwisu internetowego. Zachęcamy również do zapoznania się z całą treścią rozporządzenia oraz wszystkimi przepisami UE i Parlamentu Europejskiego dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są nazywane informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (przy ich pomocy) żyjącej osobie fizycznej (zidentyfikowanie tożsamości danej osoby). W przypadku korzystania z usług realtytools.pl są to: adres IP Twojego urządzenia oraz jego lokalizacja; nazwa, rodzaj, wersja i typ przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; identyfikator urządzenia, język przeglądarki, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera; adres URL każdego żądania, nazwa domeny, liczba kliknięć; ilość czasu spędzonego na poszczególnych podstronach serwisu, data i godzina korzystania z serwisu, a także inne podobne informacje. Mogą to być również inne dane, które zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z usług serwisu (np. rejestracja w serwisie, wysłanie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy, podanie adresu e-mail w celu realizacji usługi "Wyślij na maila"). Jeśli usługa, z której korzysta Użytkownik będzie miała własną notę informacyjną, określającą kwestie przetwarzanych danych, nota ta będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe mogą być zapisywane w bazie danych oraz/lub plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage).

Informacje o przekazywaniu danych osobowych

Dane Użytkownika będą przetwarzane przede wszystkim przez realtytools.pl. Dane Użytkownika będą również przekazywane do firm świadczących usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na żądanie organów publicznych, na podstawie obowiązujących, nadrzędnych przepisów prawa, dane Użytkownika mogą być przekazywane tym organom.

Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do Google LLC.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.