Regulamin serwisu realtytools.pl - Narzędzia nieruchomości

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Data aktualizacji: 2021-08-21

§ PREAMBUŁA

 1. Niniejszy dokument określa prawa, obowiązki, warunki oraz zasady dostępu i korzystania ze strony internetowej (dostępnej pod adresem: realtytools.pl dalej jako: "Serwis", "Witryna", "strona internetowa" lub "realtytools.pl"), zwany będzie dalej: "Ogólne warunki" lub "Regulamin". Dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie punkty Regulaminu należy natychmiast zaprzestać korzystania i natychmiast opuścić Serwis.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Serwisu, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Serwis nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Podanie jakichkolwiek danych przez te osoby (kontaktowych bądź osobowych) spowoduje ich usunięcie w momencie wykrycia bez informowania.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na adres e-mail: biuro@realtytools.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

§ DEFINICJE

 1. PRAWO WŁAŚCIWE - do celów realizacji Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie;
 2. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad Polityki prywatności, plików cookies, Regulaminu korzystania z serwisu oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji i funkcjonalności, właściwości promocji lub reklamy, jak również obsługi klienta;
 3. STRONA INTERNETOWA (WITRYNA) - narzędzie, o nazwie: realtytools.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych;
 4. USŁUGA - każdy produkt, usługa, treść, wykres, tabela, funkcjonalność, technologia lub funkcja oraz wszystkie powiązane strony internetowe.
 5. USŁUGODAWCA - podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową;
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej (w postaci formularza), który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Usługodawcy strony internetowej;
 7. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu;

§ ZAKRES WARUNKÓW

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu (Ogólnych warunków), Polityki prywatności i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższym Regulaminem.
 3. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter jedynie informacjyjny dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 4. Usługodawca ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych na stronach Serwisu, pod warunkiem uprzedniego zapoznania się i wyrażenia zgody na Ogólne warunki i Politykę prywatności.

§ ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU realtytools.pl

 1. Dostęp do Serwisu jest realizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 2. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie wymaga rejestracji w Serwisie.

§ ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, Ogólnymi warunkami użytkowania strony oraz Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie są wymagane żadne szczegółowe właściwości bądź konfiguracje urządzenia Użytkownika. W celach bezpieczeństwa należy korzystać z najnowszej wersji przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.
 4. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
  • treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  • każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 5. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część Serwisu (ręcznie bądź przy użyciu specjalnych narzędzi).
 6. Zabronione jest automatyczne (masowe) przeglądanie oraz kopiowanie zawartości Serwisu, przy pomocy zautomatyzowanych algorytmów, skryptów lub botów.
 7. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawa telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 8. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  • w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  • do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Regulaminem;
  • do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również spamu;
  • do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie reklamowe (adware) lub innych szkodliwych i złośliwych programów lub zbliżonych sposobem działania kodów i skryptów zagrażających Użytkownikom Serwisu bądź niekorzystnie wpływających na działanie Serwisu i serwera.
 9. Użytkownik ma prawo korzystać z treści zamieszczonych w serwisie jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach zapełnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Ich głównym zadaniem jest zapełnienie prawidłowego działania witryny oraz lepsze dopasowanie strony internetowej do potrzeb Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Usługodawcę.
 5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Polski i Unii Europejskiej.
 6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce internetowej urządzenia.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej lub jej części
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  • Tworzenia sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona rozpoznała, iż Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane na serwer w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności zasobów serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  • Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP, lokalizacja i informacje o używanej przeglądarce (User-Agent), w celach statystycznych. Pozwala to na diagnozowania problemów, administrowanie i śledzenie użytkowania witryny;
  • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które części strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 10. Więcej informacji o technologii cookies można znaleźć na stronie Google oraz www.wszystkoociasteczkach.pl.

§ RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Serwis realtytools.pl umożliwia:
  • przeglądanie danych statystycznych dotyczących rynku nieruchomości i liczby ludności w Polsce i świecie takich jak wykresy, tabele, obrazki, artykuły, itp.;
  • przeglądanie historycznych cen mieszkań w Polsce oraz największych miastach Polski;
  • przeglądanie mapy Polski oraz światowych map tematycznych;
  • przeglądanie światowej mapy jakości powietrza; przeglądanie strony opisującej dane prezentowane na mapie oraz jakość powietrza w Polsce i świecie;
  • przeglądanie informacji na temat kredytu hipotecznego;
  • przeprowadzenie symulacji kredytu hipotecznego;
  • przeprowadzenie kalkulacji rentowności najmu;
  • zlokalizowanie działki ewidencyjne na mapie;
 2. Serwis realtytools.pl posiada funkcjonalność "Kalkulator hipoteczny". Jest to narzędzie pozwalające na przeprowadzenie symulacji kredytu hipotecznego, obliczenie miesięcznej raty kredytu, wysokości spłacanych odsetek, kosztów kredytu, DTI, wysokości wkładu własnego, wizualizację procesu spłaty kredytu. Funkcjonalności te stanowią "Kalkulację", która nie jest ofertą. Narzędzie pozwala również na:
  • zapisanie kalkulacji;
  • drukowanie strony z kalkulacją;
  • wysłanie kalkulacji na adres e-mail użytkownika;
 3. Serwis realtytools.pl posiada funkcjonalność "Kalkulator rentowności najmu". Jest to narzędzie pozwalające na przeprowadzenie kalkulacji rentowności z najmu nieruchomości, skalkulowanie rocznego przychodu z najmu, jego rentowności oraz okresu zwrotu z inwestycji.
 4. Serwis realtytools.pl posiada funkcjonalność "Działki ewidencyjne online". Jest to usługa pozwalająca na przestrzenną lokalizację działki ewidencyjnej, na podstawie identyfikatora ID oraz pokazanie jej geometrii i adresu na mapach.
 5. Serwis realtytools.pl posiada Blog zawierający informacje dotyczące rynku nieruchomości.

§ LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Odnośniki i linki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
 2. Usługodawca strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, sposób ich działania, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

§ FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy. Po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail Użytkownika, wiadomości oraz wypełnieniu captcha należy wysłać formularz klikając w przycisk "Wyślij". Formularz z wiadomością wówczas zostanie wysłany do Usługodawcy. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki prywatności serwisu.
 2. Pozostawienie danych w formularzu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych w Formularzu danych kontaktowych i osobowych. Usługodawca ma prawo użyć podanych danych kontaktowych jedynie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

§ KALKULATOR HIPOTECZNY

 1. Użytkownik może skorzystać z usługi przeprowadzenia kalkulacji i symulacji kredytu hipotecznego, korzystając z zamieszczonego na stronie kalkulatora (https://realtytools.pl/kalkulatory/kalkulator-kredytu-hipotecznego). Po wpisaniu parametrów dotyczących kredytu hipotecznego należy wysłać formularz. Jeśli został uzupełniony prawidłowo – kalkulacja zostanie wyświetlona. Zostaną obliczone raty kredytu, koszty, spłacone odsetki, wysokość wkładu własnego, DTI, pokazana struktura rat oraz struktura wszystkich płatności. Również zostanie obliczona wysokość raty kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych. Usługa posiada dodatkowe funkcjonalności takie jak: zapisanie kalkulacji, drukowanie podstrony z kalkulacją, wysłanie kalkulacji na adres e-mail użytkownika.
  Funkcjonalność wysłania kalkulacji na adres e-mail jest związana z uzupełnieniem formularza i podaniem adresu e-mail, który zostanie zapisany do bazy danych Serwisu. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, Polityki prywatności serwisu i wyrażeniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z wysyłanych informacji i materiałów, informując o tym Usługodawcę.
 2. Pozostawienie danych w formularzu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych w formularzu danych. Usługodawca ma prawo użyć podanych danych do realizacji zlecenia Użytkownika oraz wysłanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych.
 3. Powstała kalkulacja/symulacja kredytu hipotecznego oraz wszystkie skalkulowane wartości nie stanowią oferty, mogą nie być prawidłowe lub precyzyjne. Kalkulację należy traktować jedynie informacyjnie, a wszystkie wartości w niej zawarte należy sprawdzić we własnym zakresie oraz skonsultować z ekspertem.
 4. Wszystkie informacje na stronie funkcjonalności "Kalkulator hipoteczny" należy traktować jedynie informacyjnie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy skonsultować się z ekspertem.

§ KALKULATOR RENTOWNOŚCI NAJMU

 1. Użytkownik może skorzystać z usługi obliczenia rentowności najmu nieruchomości, korzystając z zamieszczonego na stronie kalkulatora (https://realtytools.pl/kalkulatory/kalkulator-rentownosci-najmu). Po uzupełnieniu formularza należy go wysłać. Jeśli został uzupełniony prawidłowo – wyniki zostaną wyświetlone. Zostaną zsumowane poniesione koszty oraz obliczone wartości: rentowność najmu, okres zwrotu, roczny przychód i dochód operacyjny.
 2. Wyniki generowane przez Kalkulator rentowności najmu oraz wszystkie skalkulowane wartości nie stanowią oferty, mogą nie być prawidłowe lub precyzyjne i służą jedynie w celach informacyjnych. Uzyskane informacje należy sprawdzić we własnym zakresie oraz skonsultować z ekspertem.

§ DZIAŁKI EWIDENCYJNE ONLINE

 1. Działki ewidencyjne online jest to usługa umożliwiająca lokalizację przestrzenną działki ewidencyjnej, na podstawie identyfikatora ID oraz pokazanie jej geometrii i adresu na mapach. Użytkownik może skorzystać z tej usługi, korzystając z zamieszczonego na stronie formularza (https://realtytools.pl/dzialki-ewidencyjne).
 2. Po wpisaniu prawidłowego identyfikatora działki, będzie podjęta próba jej pobrania ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W przypadku udanego pobrania – wyniki zostaną pokazane Użytkownikowi. Na podstawie pobranej geometrii zostanie ustalony adres i kod pocztowy. W przypadku nieodnalezienia działki – zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
 3. Wyszukane działki i informacje są zapisywane do bazy danych w celu szybszego ich wyszukiwania w przyszłości.
 4. Uzyskane informacje należy traktować jedynie informacyjnie i poglądowo.

§ BLOG

 1. Blog jest zbiorem informacji z rynku nieruchomości lub innych informacji.
 2. Każdy wpis jest pisany przez autora, zawiera jego przemyślenia i punkt widzenia, które mogą być subiektywne, mylnie lub zniekształcające stan faktyczny. Dlatego wszystkie informacja na blogu należy traktować jedynie informacyjnie.

§ POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy i elementy strony Usługodawcy, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe Usługodawcy.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Usługodawcy, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

§ OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Usługodawca może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
 2. Usługodawca deklaruje że dane Użytkowników (kontaktowe i osobowe) będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie z przeznaczeniem, zgodnie z Regulaminem, Polityką prywatności i przepisami prawa oraz będą przechowywane w miejscu z ograniczonym dostępem.

§ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Wszystkie informacje i dane zawarte na stronach witryny są pokazywane "w postaci, w jakiej są" w celach jedynie informacyjnych i wyłącznie do użytku osobistego i nie mają charakteru rekomendacyjnego. Nie należy traktować je jako poradę inwestycyjną, finansową bądź zachęcanie do inwestowania w nieruchomości bądź inne aktywa. Przed dokonaniem transakcji należy zasięgnąć opinii eksperta. Żadne dane ani informacje nie stanowią porady inwestycyjnej bądź rekomendacji.
 2. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów, złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania lub jakości.
 4. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 5. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 6. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone w witrynie, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na podanych stronach zewnętrznych ani za szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w wyniku korzystania z tych stron.
 7. Usługodawca nadzoruje działanie Serwisu, zapewniając jego właściwe działanie. Jednakże, ze względu na specyfikę usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezawaryjnego i bezpiecznego dla Użytkownika funkcjonowania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 9. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Usługodawcę błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać do Usługodawcy poprzez Formularz kontaktowy.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z zastosowanego przez Użytkownika sprzętu lub oprogramowania komputerowego, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań osób trzecich lub innych użytkowników serwisu działanie których (umyślne lub nieumyślne) doprowadziły do szkody po stronie Użytkownika.
 12. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.
 13. World Air Quality Index oraz EPA są dostawcami usługi "Mapa jakości powietrza" oraz danych dotyczących jakości powietrza i zanieczyszczeń w nim występujących. Wszystkie dane i informacje dotyczące jakości powietrza pokazane na mapie oraz opisane na stronie opisującej mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia najwyższej jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Usługodawca wykorzystuje wszystkie dostępne narzędzia i dane, dba o rzetelność przy przygotowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość, dokładność, precyzyjność, aktualność bądź błędy zawarte w tych informacjach oraz za jakiekolwiek szkody i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych informacji.
 14. Obliczenia wykonane przy użyciu usług "Kalkulatory i narzędzia nieruchomości" oraz wyniki pokazane w tabelach i na wykresach nie stanowią oferty. Wyniki te mogą nie być prawidłowe lub precyzyjne, mogą nie uwzględniać wszystkich parametrów, zmiennych oraz aspektów i mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Wszystkie obliczone wartości należy sprawdzić we własnym zakresie i skonsultować z ekspertem. Usługodawca nie prowadzi doradztwa w zakresie kredytów hipotecznych, ksiąg wieczystych, wynajmu nieruchomości, finansowym ani innego doradztwa. Informacje, zawarte na stronie "Kalkulator hipoteczny", również należy traktować jedynie informacyjnie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i precyzyjność obliczeń ani za skutki powstałe w wyniku podjęcia bądź niepodjęcia działań i decyzji przez Użytkownika.
 15. Wszystkie informacje uzyskane i pokazane za pośrednictwem usługi "Działki ewidencyjne online" należy traktować jedynie informacyjnie i poglądowo. Mogą one różnić się od faktycznego stanu działki oraz mogą nie być prawidłowe (w części lub całości). W przypadku podjęcia jakichkolwiek decyzji opartych o te informacje należy najpierw je skonsultować z ekspertem.
 16. Serwis zawiera reklamy podmiotów zewnętrznych, za oferty i produkty których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

§ ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 1. Usługodawca strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym Usługodawca poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

§ ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik Serwisu realtytools.pl ma prawo zrezygnować z korzystania z serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. W przypadku gdy użytkownik jest zerejestrowany i posiada konto w serwisie - ma prawo żądać jego usunięcia poprzez Formularz kontaktowy lub może wykonać tę czynność samodzielnie poprzez Panel użytkownika. Usługodawca wówczas musi usunąć konto użytkownika oraz wszystkie dane osobowe związane z jego kontem. Usługodawca ma prawo przeprowadzić dodatkową weryfikację Użytkownika przed usunięciem jego konta aby upewnić się że żądanie usunięcia konta należy do Użytkownika.
 2. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z serwisu przez Administratora w sytuacji naruszenia jednego z postanowień niniejszego Regulaminu oraz w sytuacji gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem;
  • zachodzi podejrzenie że zachowanie użytkownika w serwisie stanowi niebezpieczeństwo dla innych użytkowników, łamie prawo, Regalamin lub nie respektuje prawa osób trzecich oraz prawa innych użytkowników;
  • zachowanie użytkownika w serwisie (świadome bądź nieświadome) doprowadza do zakłócenia pracy serwisu lub nadmiernego obciążenia serwera
 3. W sytuacjach opisanych powyżej Usługodawca ma prawo bez informowania
  • zablokować bądź ograniczyć dostęp użytkownika do witryny
  • usunąć konto użytkownika
  • Zgłosić nadużycie do odpowiednich oraganów

§ REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu realtytools.pl należy składać mailowo na adres: biuro@realtytools.pl lub poprzez Formularz kontaktowy
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

§ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Usługodawcy.

§ PODSTAWA PRAWNA

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
 • ustawa o prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.;
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
 • Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.