Data aktualizacji: 2024-06-13
Aktualny Zmiana
WIBOR ON 5.65 -0.04 (-0.70% ↓)
WIBOR TN 5.77 +0.02 (+0.35% ↑)
WIBOR 1SW 5.83 +0.01 (+0.17% ↑)
WIBOR 1M 5.85 0.00 (0.00%)
WIBOR 3M 5.85 0.00 (0.00%)
WIBOR 6M 5.86 0.00 (0.00%)
WIBOR 1Y 5.87 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności OnGeo.pl - Sprawdź zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, ewidencję gruntów i budynków, zagrożenia i uciążliwości działki, obszary i strefy chronione

Aktualny WIBOR i stopy procentowe w Polsce 2024. WIBOR 3m i 6m a rata kredytu hipotecznego

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – zmienna stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają pieniądze między sobą i zadłużają się w banku centralnym.

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu hipotecznego?

Większość kredytów w Polsce są zaciągane w oparciu o zmienną stopę procentową. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu hipotecznego jest bezpośrednio uzależnione od stawki WIBOR (najczęściej jest to WIBOR 3m lub 6m).

Oprocentowanie kredytu wygląda następująco:

OPROCENTOWANIE = WIBOR + MARŻA
OPROCENTOWANIE – Oprocentowanie łączne kredytu/pożyczki
WIBOR – Zmienna część oprocentowania (najczęściej jest to WIBOR 3m lub WIBOR 6m)
MARŻA – Stała część oprocentowania ("wynagrodzenie banku")

Ze wzoru wynika, że ze wzrostem stóp procentowych – wzrośnie również wysokość miesięcznej raty. Zmiana wysokości oprocentowania i wysokości raty, nastąpi przy zmianie stóp procentowych. Stwarza to tzw. "ryzyko zmiennej stopy procentowej".

  • WIBOR ON (ang. over night) – wysokość stopy procentowej w skali roku, jaką banki zapłacą za pożyczkę na jeden dzień. Rozpoczyna się w dniu transakcji.
  • WIBOR TN (ang. tommorow next) – wysokość stopy procentowej w skali roku, jaką banki zapłacą za pożyczkę na jeden dzień od jutra. Rozpoczyna się następnego roboczego dnia po dokonaniu transakcji.
  • WIBOR 1SW (ang. spot week) – wysokość stopy procentowej w skali roku, jaką banki zapłacą za środki pożyczone na jeden tydzień, licząc od momentu dostarczenia środków + dwa dni robocze.
  • WIBOR 1M – WIBOR miesięczny
  • WIBOR 3M – WIBOR trzymiesięczny
  • WIBOR 6M – WIBOR sześciomiesięczny
  • WIBOR 1Y – WIBOR roczny

Podane w artykule informacje nie stanowią oferty. Wartości mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.