Działki ewidencyjne online

Zweryfikuj działkę przed zakupem. Sprawdź położenie działki na mapie, jej granice, ukształtowanie, rozmiar i okolicę
Data aktualizacji: 2021-09-15

Sprawdź działkę ewidencyjną

Zweryfikuj działkę przed zakupem. Sprawdź, czy działka istnieje, jej położenie na mapie, granice, ukształtowanie, rozmiar, powierzchnię i okolicę. Zobacz, jak działka wygląda z satelity, co się na niej znajduje oraz infrastrukturę w okolicy. Sprawdź dokładny adres działki, TERYT, kod pocztowy i obręb ewidencyjny.

Oznaczenia działki

 • Identyfikator IDnumer geodezyjny działki ewidencyjnej, określający jej położenie
 • WWPPGG – jest to 6 cyfrowy TERYT określający województwo, powiat oraz gminę
 • R – jest cyfrą określającą rodzaj gminy
 • NR_OBRĘBU – jest to 4 cyfrowy numer obrębu ewidencyjnego
 • NR_DZIAŁKI – numer działki ewidencyjnej: np. 1611, 16/1

Warianty identyfikatora działki

 • WWPPGG_R.NR_OBRĘBU.NR_DZIAŁKI
 • TERYT_R.NR_OBRĘBU.NR_DZIAŁKI
 • TERYT_R.NR_OBRĘBU.ARKUSZ.NR_DZIAŁKI
Przykładowa działka ewidencyjna na mapie OnGeo.pl - Sprawdź Miejscowy Plan dla swojej działki

Oznaczenia rodzaju gminy (R)

 • 1 – gmina miejska
 • 2 – gmina wiejska
 • 3 – gmina miejsko-wiejska
 • 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej
 • 5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
 • 8 – dzielnice m. st. Warszawy
 • 9 – delegatury w miastach: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław

Czym jest działka ewidencyjna?

Działka ewidencyjna – jest najmniejszą jednostką podziału powierzchni kraju do celów ewidencji gruntów i budynków. Działka zawiera się w obrębie ewidencyjnym, który z kolei zawarty jest w obrębie gminy. Zbór wszystkich działek i budynków tworzy kataster nieruchomości. Jest to rejestr publiczny zawierający informacje o działkach i budynkach jako przedmiotach katastru oraz właścicielach (podmioty katastru).

Czym jest identyfikator działki (ID)

Identyfikatorem działki jest nazywany numer, który w jednoznaczny sposób identyfikuje działkę. Numer ten, zawiera kod województwa, powiatu, gminy, numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działki w tym obrębie. Schemat: WWPPGG_R.NR_OBRĘBU.NR_DZIAŁKI