Ceny mieszkań Lublin

9 863 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Lublin w roku 2024

+7.66% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Lublin

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 385 zł/m2 3 163 zł/m2 3 361 zł/m2 2 827 zł/m2
2007 4 360 zł/m2 3 884 zł/m2 4 616 zł/m2 4 055 zł/m2
2008 5 155 zł/m2 4 921 zł/m2 5 104 zł/m2 4 838 zł/m2
2009 5 218 zł/m2 4 677 zł/m2 5 017 zł/m2 4 743 zł/m2
2010 5 094 zł/m2 4 668 zł/m2 5 067 zł/m2 4 846 zł/m2
2011 5 050 zł/m2 4 875 zł/m2 5 140 zł/m2 5 040 zł/m2
2012 5 092 zł/m2 4 851 zł/m2 5 048 zł/m2 4 782 zł/m2
2013 5 074 zł/m2 4 797 zł/m2 4 796 zł/m2 4 571 zł/m2
2014 4 965 zł/m2 4 843 zł/m2 4 864 zł/m2 4 439 zł/m2
2015 5 064 zł/m2 4 958 zł/m2 4 894 zł/m2 4 476 zł/m2
2016 5 148 zł/m2 5 055 zł/m2 4 977 zł/m2 4 564 zł/m2
2017 5 169 zł/m2 5 096 zł/m2 5 091 zł/m2 4 731 zł/m2
2018 5 546 zł/m2 5 571 zł/m2 5 320 zł/m2 4 954 zł/m2
2019 5 889 zł/m2 5 965 zł/m2 5 878 zł/m2 5 465 zł/m2
2020 6 435 zł/m2 6 292 zł/m2 6 820 zł/m2 6 260 zł/m2
2021 7 631 zł/m2 7 331 zł/m2 7 668 zł/m2 7 032 zł/m2
2022 8 788 zł/m2 8 653 zł/m2 8 519 zł/m2 7 873 zł/m2
2023 10 076 zł/m2 9 304 zł/m2 8 941 zł/m2 8 107 zł/m2
2024 10 880 zł/m2 9 896 zł/m2 9 852 zł/m2 8 822 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Lublin

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 163 zł/m2 2 827 zł/m2
2007 3 884 zł/m2 4 055 zł/m2
2008 4 921 zł/m2 4 838 zł/m2
2009 4 677 zł/m2 4 743 zł/m2
2010 4 668 zł/m2 4 846 zł/m2
2011 4 875 zł/m2 5 040 zł/m2
2012 4 851 zł/m2 4 782 zł/m2
2013 4 797 zł/m2 4 571 zł/m2
2014 4 843 zł/m2 4 439 zł/m2
2015 4 958 zł/m2 4 476 zł/m2
2016 5 055 zł/m2 4 564 zł/m2
2017 5 096 zł/m2 4 731 zł/m2
2018 5 571 zł/m2 4 954 zł/m2
2019 5 965 zł/m2 5 465 zł/m2
2020 6 292 zł/m2 6 260 zł/m2
2021 7 331 zł/m2 7 032 zł/m2
2022 8 653 zł/m2 7 873 zł/m2
2023 9 304 zł/m2 8 107 zł/m2
2024 9 896 zł/m2 8 822 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Lublin

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 385 zł/m2 3 361 zł/m2
2007 4 360 zł/m2 4 616 zł/m2
2008 5 155 zł/m2 5 104 zł/m2
2009 5 218 zł/m2 5 017 zł/m2
2010 5 094 zł/m2 5 067 zł/m2
2011 5 050 zł/m2 5 140 zł/m2
2012 5 092 zł/m2 5 048 zł/m2
2013 5 074 zł/m2 4 796 zł/m2
2014 4 965 zł/m2 4 864 zł/m2
2015 5 064 zł/m2 4 894 zł/m2
2016 5 148 zł/m2 4 977 zł/m2
2017 5 169 zł/m2 5 091 zł/m2
2018 5 546 zł/m2 5 320 zł/m2
2019 5 889 zł/m2 5 878 zł/m2
2020 6 435 zł/m2 6 820 zł/m2
2021 7 631 zł/m2 7 668 zł/m2
2022 8 788 zł/m2 8 519 zł/m2
2023 10 076 zł/m2 8 941 zł/m2
2024 10 880 zł/m2 9 852 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski