Ceny mieszkań Olsztyn

8 779 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Olsztyn w roku 2024

+7.82% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Olsztyn

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 4 400 zł/m2 2 755 zł/m2 3 670 zł/m2 3 396 zł/m2
2007 4 931 zł/m2 3 418 zł/m2 5 241 zł/m2 4 606 zł/m2
2008 4 821 zł/m2 4 398 zł/m2 5 031 zł/m2 4 678 zł/m2
2009 4 665 zł/m2 4 424 zł/m2 4 723 zł/m2 4 475 zł/m2
2010 5 091 zł/m2 4 879 zł/m2 4 739 zł/m2 4 467 zł/m2
2011 4 872 zł/m2 4 879 zł/m2 4 680 zł/m2 4 527 zł/m2
2012 4 743 zł/m2 4 538 zł/m2 4 567 zł/m2 4 201 zł/m2
2013 4 742 zł/m2 4 486 zł/m2 4 400 zł/m2 4 016 zł/m2
2014 4 918 zł/m2 4 595 zł/m2 4 396 zł/m2 4 049 zł/m2
2015 4 841 zł/m2 4 728 zł/m2 4 325 zł/m2 4 047 zł/m2
2016 5 082 zł/m2 4 848 zł/m2 4 373 zł/m2 4 148 zł/m2
2017 5 524 zł/m2 5 105 zł/m2 4 468 zł/m2 4 216 zł/m2
2018 5 819 zł/m2 5 428 zł/m2 4 819 zł/m2 4 528 zł/m2
2019 6 175 zł/m2 5 807 zł/m2 5 465 zł/m2 5 108 zł/m2
2020 6 410 zł/m2 6 312 zł/m2 5 954 zł/m2 5 627 zł/m2
2021 6 898 zł/m2 6 791 zł/m2 6 508 zł/m2 5 998 zł/m2
2022 8 134 zł/m2 7 514 zł/m2 7 493 zł/m2 7 014 zł/m2
2023 8 896 zł/m2 8 367 zł/m2 7 935 zł/m2 7 170 zł/m2
2024 9 787 zł/m2 8 852 zł/m2 8 766 zł/m2 7 709 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Olsztyn

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 755 zł/m2 3 396 zł/m2
2007 3 418 zł/m2 4 606 zł/m2
2008 4 398 zł/m2 4 678 zł/m2
2009 4 424 zł/m2 4 475 zł/m2
2010 4 879 zł/m2 4 467 zł/m2
2011 4 879 zł/m2 4 527 zł/m2
2012 4 538 zł/m2 4 201 zł/m2
2013 4 486 zł/m2 4 016 zł/m2
2014 4 595 zł/m2 4 049 zł/m2
2015 4 728 zł/m2 4 047 zł/m2
2016 4 848 zł/m2 4 148 zł/m2
2017 5 105 zł/m2 4 216 zł/m2
2018 5 428 zł/m2 4 528 zł/m2
2019 5 807 zł/m2 5 108 zł/m2
2020 6 312 zł/m2 5 627 zł/m2
2021 6 791 zł/m2 5 998 zł/m2
2022 7 514 zł/m2 7 014 zł/m2
2023 8 367 zł/m2 7 170 zł/m2
2024 8 852 zł/m2 7 709 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Olsztyn

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 400 zł/m2 3 670 zł/m2
2007 4 931 zł/m2 5 241 zł/m2
2008 4 821 zł/m2 5 031 zł/m2
2009 4 665 zł/m2 4 723 zł/m2
2010 5 091 zł/m2 4 739 zł/m2
2011 4 872 zł/m2 4 680 zł/m2
2012 4 743 zł/m2 4 567 zł/m2
2013 4 742 zł/m2 4 400 zł/m2
2014 4 918 zł/m2 4 396 zł/m2
2015 4 841 zł/m2 4 325 zł/m2
2016 5 082 zł/m2 4 373 zł/m2
2017 5 524 zł/m2 4 468 zł/m2
2018 5 819 zł/m2 4 819 zł/m2
2019 6 175 zł/m2 5 465 zł/m2
2020 6 410 zł/m2 5 954 zł/m2
2021 6 898 zł/m2 6 508 zł/m2
2022 8 134 zł/m2 7 493 zł/m2
2023 8 896 zł/m2 7 935 zł/m2
2024 9 787 zł/m2 8 766 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski