Ceny mieszkań Opole

9 272 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Opole w roku 2024

+10.67% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Opole

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 343 zł/m2 3 321 zł/m2 3 375 zł/m2 2 831 zł/m2
2007 4 102 zł/m2 3 001 zł/m2 4 000 zł/m2 3 748 zł/m2
2008 4 941 zł/m2 3 963 zł/m2 4 158 zł/m2 3 735 zł/m2
2009 5 079 zł/m2 3 602 zł/m2 4 189 zł/m2 3 704 zł/m2
2010 5 389 zł/m2 3 906 zł/m2 4 198 zł/m2 3 753 zł/m2
2011 4 839 zł/m2 4 734 zł/m2 4 275 zł/m2 3 959 zł/m2
2012 4 831 zł/m2 4 458 zł/m2 4 058 zł/m2 3 767 zł/m2
2013 4 683 zł/m2 4 552 zł/m2 4 139 zł/m2 3 714 zł/m2
2014 4 631 zł/m2 4 505 zł/m2 4 103 zł/m2 3 803 zł/m2
2015 4 746 zł/m2 4 487 zł/m2 4 183 zł/m2 3 858 zł/m2
2016 4 552 zł/m2 4 459 zł/m2 4 257 zł/m2 3 916 zł/m2
2017 4 738 zł/m2 4 685 zł/m2 4 521 zł/m2 4 181 zł/m2
2018 5 139 zł/m2 5 006 zł/m2 4 989 zł/m2 4 668 zł/m2
2019 5 688 zł/m2 5 425 zł/m2 5 354 zł/m2 4 958 zł/m2
2020 5 975 zł/m2 6 113 zł/m2 5 850 zł/m2 5 395 zł/m2
2021 6 349 zł/m2 6 057 zł/m2 6 047 zł/m2 5 755 zł/m2
2022 7 723 zł/m2 7 661 zł/m2 6 883 zł/m2 6 631 zł/m2
2023 9 120 zł/m2 9 153 zł/m2 7 711 zł/m2 7 146 zł/m2
2024 10 064 zł/m2 10 419 zł/m2 8 671 zł/m2 7 934 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Opole

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 321 zł/m2 2 831 zł/m2
2007 3 001 zł/m2 3 748 zł/m2
2008 3 963 zł/m2 3 735 zł/m2
2009 3 602 zł/m2 3 704 zł/m2
2010 3 906 zł/m2 3 753 zł/m2
2011 4 734 zł/m2 3 959 zł/m2
2012 4 458 zł/m2 3 767 zł/m2
2013 4 552 zł/m2 3 714 zł/m2
2014 4 505 zł/m2 3 803 zł/m2
2015 4 487 zł/m2 3 858 zł/m2
2016 4 459 zł/m2 3 916 zł/m2
2017 4 685 zł/m2 4 181 zł/m2
2018 5 006 zł/m2 4 668 zł/m2
2019 5 425 zł/m2 4 958 zł/m2
2020 6 113 zł/m2 5 395 zł/m2
2021 6 057 zł/m2 5 755 zł/m2
2022 7 661 zł/m2 6 631 zł/m2
2023 9 153 zł/m2 7 146 zł/m2
2024 10 419 zł/m2 7 934 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Opole

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 343 zł/m2 3 375 zł/m2
2007 4 102 zł/m2 4 000 zł/m2
2008 4 941 zł/m2 4 158 zł/m2
2009 5 079 zł/m2 4 189 zł/m2
2010 5 389 zł/m2 4 198 zł/m2
2011 4 839 zł/m2 4 275 zł/m2
2012 4 831 zł/m2 4 058 zł/m2
2013 4 683 zł/m2 4 139 zł/m2
2014 4 631 zł/m2 4 103 zł/m2
2015 4 746 zł/m2 4 183 zł/m2
2016 4 552 zł/m2 4 257 zł/m2
2017 4 738 zł/m2 4 521 zł/m2
2018 5 139 zł/m2 4 989 zł/m2
2019 5 688 zł/m2 5 354 zł/m2
2020 5 975 zł/m2 5 850 zł/m2
2021 6 349 zł/m2 6 047 zł/m2
2022 7 723 zł/m2 6 883 zł/m2
2023 9 120 zł/m2 7 711 zł/m2
2024 10 064 zł/m2 8 671 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski