Ceny mieszkań Rzeszów

9 909 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Rzeszów w roku 2024

+9.06% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Cichy i spokojny Rzeszów jest stolicą inowacji Podkarpacia. Położony jest w południowo-wschodniej części Polski nad Wisłokiem. Liczba ludności w Rzeszowie wynosi około 198 tyś. osób, a gęstość zaludnienia to około 1 527 os/km2 (stanem na rok 2020). Dzięki licznym inwestycjom i dotacjom unijnym jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Bez zwątpienia - jest to miasto z potencjałem zarówno gospodarczym jak inwestycyjnym.

Stolica Podkarpacia to również niemal idealne miejsce na osiedlenie się i założenie rodziny. Miasto się rozrasta, rozbudowuje się i idzie w nogę z postępem technologicznym. Podkarpackie czyste powietrze, lasy i góry dookoła, duża ilość przedszkoli, żłóbków, szkół, uczelni wyższych, odpowiednio dostosowana infrastruktura i spokój małego miasta z pewnością sprzyjają utrzymywaniu dodatniego przyrostu naturalnego. Młode osoby i rodziny mogą zacząć nowy etap swojego życia w jednym z rzeszowskich mieszkań, ilość których rośnie z roku na rok. Szczególnie popularne są piętrowe szeregówki, przypominające własny dom z działką, ogródkiem, altanką i garażem tylko w wyregulowanej cenie. Średni metraż szeregówki to 120 m2.

Na rynku nieruchomości jest z czego wybierać. Tylko w roku 2020 oddano użytku około 4 tyś. mieszkań. Każda dzielnica Rzeszowa jest nieco inna. Warto zwiedzić wszystkie oraz okolicę miasta przed osiedleniem się. Ogromne znaczenie na rynek lokali mieszkalnych ma napływ cudzoziemców do Polski (szczególnie z Ukrainy, Białorusi i krajów wschodnich). Przyjeżdżają generalnie do pracy oraz na studia. Niektórzy się osiedlają. Wynajmowane i kupowane przez nich mieszkania sprzyjają rozwoju rynku nieruchomości. W roku 2023 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Rzeszowie wynosiła 9011 zł/m2. Natomiast w roku 2024 już 9909 zł/m2 - co oznacza wzrost o 9.06%. Stanem na koniec roku 2020 na Podkarpaciu działa około 188 tyś. podmiotów gospodarczych. W samym Rzeszowie - około 28 tyś. Rozwój gospodarczy i technologiczny oraz dodatni przyrost naturalny (zwiększenie ilości ludzi) sprzyja powstaniu nowych miejsc pracy.

Piękny Rzeszów, dzięki położeniu geograficznym i polityce wewnętrznej, ma największy współczynnik studentów w stosunku do liczby mieszkańców i wynosi 268/1000. Liczba studentów w Rzeszowie w roku 2019 stanowiła około 35 tyś. Na całym Podkarpaciu ta liczba sięga 46 tyś. (stanem na rok 2018).

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Rzeszów

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 132 zł/m2 2 835 zł/m2 3 293 zł/m2 2 763 zł/m2
2007 3 982 zł/m2 3 869 zł/m2 4 624 zł/m2 4 083 zł/m2
2008 4 226 zł/m2 4 172 zł/m2 4 789 zł/m2 4 235 zł/m2
2009 3 879 zł/m2 3 907 zł/m2 4 672 zł/m2 4 030 zł/m2
2010 4 248 zł/m2 4 160 zł/m2 4 644 zł/m2 4 237 zł/m2
2011 4 193 zł/m2 4 221 zł/m2 4 756 zł/m2 4 453 zł/m2
2012 4 521 zł/m2 4 294 zł/m2 4 888 zł/m2 4 461 zł/m2
2013 4 964 zł/m2 4 588 zł/m2 4 911 zł/m2 4 450 zł/m2
2014 5 056 zł/m2 4 675 zł/m2 4 935 zł/m2 4 493 zł/m2
2015 5 123 zł/m2 4 828 zł/m2 4 974 zł/m2 4 479 zł/m2
2016 4 948 zł/m2 4 928 zł/m2 4 934 zł/m2 4 593 zł/m2
2017 4 962 zł/m2 4 875 zł/m2 5 091 zł/m2 4 709 zł/m2
2018 5 163 zł/m2 5 161 zł/m2 5 486 zł/m2 5 021 zł/m2
2019 5 755 zł/m2 5 627 zł/m2 6 195 zł/m2 5 671 zł/m2
2020 6 055 zł/m2 6 080 zł/m2 7 028 zł/m2 6 538 zł/m2
2021 7 030 zł/m2 6 714 zł/m2 7 505 zł/m2 7 028 zł/m2
2022 8 483 zł/m2 7 615 zł/m2 8 497 zł/m2 8 072 zł/m2
2023 9 257 zł/m2 8 770 zł/m2 9 271 zł/m2 8 744 zł/m2
2024 10 264 zł/m2 9 631 zł/m2 10 282 zł/m2 9 457 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Rzeszów

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 835 zł/m2 2 763 zł/m2
2007 3 869 zł/m2 4 083 zł/m2
2008 4 172 zł/m2 4 235 zł/m2
2009 3 907 zł/m2 4 030 zł/m2
2010 4 160 zł/m2 4 237 zł/m2
2011 4 221 zł/m2 4 453 zł/m2
2012 4 294 zł/m2 4 461 zł/m2
2013 4 588 zł/m2 4 450 zł/m2
2014 4 675 zł/m2 4 493 zł/m2
2015 4 828 zł/m2 4 479 zł/m2
2016 4 928 zł/m2 4 593 zł/m2
2017 4 875 zł/m2 4 709 zł/m2
2018 5 161 zł/m2 5 021 zł/m2
2019 5 627 zł/m2 5 671 zł/m2
2020 6 080 zł/m2 6 538 zł/m2
2021 6 714 zł/m2 7 028 zł/m2
2022 7 615 zł/m2 8 072 zł/m2
2023 8 770 zł/m2 8 744 zł/m2
2024 9 631 zł/m2 9 457 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Rzeszów

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 132 zł/m2 3 293 zł/m2
2007 3 982 zł/m2 4 624 zł/m2
2008 4 226 zł/m2 4 789 zł/m2
2009 3 879 zł/m2 4 672 zł/m2
2010 4 248 zł/m2 4 644 zł/m2
2011 4 193 zł/m2 4 756 zł/m2
2012 4 521 zł/m2 4 888 zł/m2
2013 4 964 zł/m2 4 911 zł/m2
2014 5 056 zł/m2 4 935 zł/m2
2015 5 123 zł/m2 4 974 zł/m2
2016 4 948 zł/m2 4 934 zł/m2
2017 4 962 zł/m2 5 091 zł/m2
2018 5 163 zł/m2 5 486 zł/m2
2019 5 755 zł/m2 6 195 zł/m2
2020 6 055 zł/m2 7 028 zł/m2
2021 7 030 zł/m2 7 505 zł/m2
2022 8 483 zł/m2 8 497 zł/m2
2023 9 257 zł/m2 9 271 zł/m2
2024 10 264 zł/m2 10 282 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski