Ceny mieszkań Wrocław

12 797 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Wrocław w roku 2024

+9.03% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Uroczy i tajemniczy Wrocław (miasto spotkań) jest jednym z największych miast w Polsce. Położony jest nad Odrą (województwo dolnośląskie). Liczba ludności wynosi około 644 tyś. osób, a gęstość zaludnienia około 2 198 os/km2 (stanem na rok 2019). Aglomeracja wrocławska nalicza około 1.25 mln osób.

Miasto przyciąga dużą ilość turystów krajobrazami Dolnego Śląska, ilością atrakcji i udogodnień wynikających z przyśpieszonego rozwoju technologicznego miasta. Wrocław znajduje się na liście "Najlepszych miast do życia". Wysoki poziom edukacji oraz bogate życie kulturowe i towarzyskie przyciąga nowych mieszkańców, studentów i pracowników. Stwarza to nowe miejsca na rynku pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie dla pracowników. We Wrocławiu działa około 265 tyś. firm (stanem na rok 2019). Napływ ludzi popycha rynek nieruchomości w górę. Statystyki MPWiK i policji wskazują, że liczba ludności Wrocławia jest znacznie większa oficjalnej i wynosi od 825 tyś. do 1 miliona osób i ciągle rośnie. Nic dziwnego, że Wrocław jest nazywany "miastem spotkań".

W roku 2023 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu wynosiła 11642 zł/m2. Natomiast w roku 2024 już 12797 zł/m2 - co oznacza wzrost o 9.03%.

Wrocławski rynek nieruchomości jest ukształtowany na rozwój. Miasto się rozbudowuje. Nowe mieszkania są sprzedawane, zaspokajając zapotrzebowanie rosnącej liczby mieszkańców. Ilość inwestycji deweloperskich na rynku pierwotnym rośnie z roku na rok. Rynek wynajmu też nie stoi w miejscu. Zarówno wynajem długoterminowy (mieszkania) jak również wynajem na krótki okres: hotele, apartamenty, mikroapartamenty i condohotele. Flipowanie też nie jest rzadkim zjawiskiem we Wrocławiu. Jest z czego wybierać!

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Wrocław

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 5 255 zł/m2 3 494 zł/m2 5 559 zł/m2 4 833 zł/m2
2007 6 136 zł/m2 5 953 zł/m2 7 061 zł/m2 6 194 zł/m2
2008 5 690 zł/m2 5 505 zł/m2 7 020 zł/m2 5 905 zł/m2
2009 5 277 zł/m2 5 223 zł/m2 6 784 zł/m2 5 762 zł/m2
2010 6 171 zł/m2 5 729 zł/m2 6 642 zł/m2 6 003 zł/m2
2011 6 292 zł/m2 5 918 zł/m2 6 524 zł/m2 5 883 zł/m2
2012 6 302 zł/m2 5 632 zł/m2 6 239 zł/m2 5 442 zł/m2
2013 5 982 zł/m2 5 583 zł/m2 6 007 zł/m2 5 027 zł/m2
2014 6 058 zł/m2 5 811 zł/m2 5 998 zł/m2 5 120 zł/m2
2015 6 105 zł/m2 6 052 zł/m2 5 889 zł/m2 5 200 zł/m2
2016 6 292 zł/m2 6 134 zł/m2 6 041 zł/m2 5 307 zł/m2
2017 6 459 zł/m2 6 318 zł/m2 6 295 zł/m2 5 626 zł/m2
2018 7 035 zł/m2 6 704 zł/m2 6 493 zł/m2 6 067 zł/m2
2019 7 745 zł/m2 7 441 zł/m2 7 518 zł/m2 6 731 zł/m2
2020 8 609 zł/m2 8 184 zł/m2 8 271 zł/m2 7 521 zł/m2
2021 9 651 zł/m2 8 850 zł/m2 9 046 zł/m2 8 521 zł/m2
2022 10 872 zł/m2 10 335 zł/m2 10 448 zł/m2 9 795 zł/m2
2023 12 585 zł/m2 11 680 zł/m2 11 793 zł/m2 10 509 zł/m2
2024 13 531 zł/m2 12 838 zł/m2 13 226 zł/m2 11 594 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Wrocław

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 494 zł/m2 4 833 zł/m2
2007 5 953 zł/m2 6 194 zł/m2
2008 5 505 zł/m2 5 905 zł/m2
2009 5 223 zł/m2 5 762 zł/m2
2010 5 729 zł/m2 6 003 zł/m2
2011 5 918 zł/m2 5 883 zł/m2
2012 5 632 zł/m2 5 442 zł/m2
2013 5 583 zł/m2 5 027 zł/m2
2014 5 811 zł/m2 5 120 zł/m2
2015 6 052 zł/m2 5 200 zł/m2
2016 6 134 zł/m2 5 307 zł/m2
2017 6 318 zł/m2 5 626 zł/m2
2018 6 704 zł/m2 6 067 zł/m2
2019 7 441 zł/m2 6 731 zł/m2
2020 8 184 zł/m2 7 521 zł/m2
2021 8 850 zł/m2 8 521 zł/m2
2022 10 335 zł/m2 9 795 zł/m2
2023 11 680 zł/m2 10 509 zł/m2
2024 12 838 zł/m2 11 594 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Wrocław

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 5 255 zł/m2 5 559 zł/m2
2007 6 136 zł/m2 7 061 zł/m2
2008 5 690 zł/m2 7 020 zł/m2
2009 5 277 zł/m2 6 784 zł/m2
2010 6 171 zł/m2 6 642 zł/m2
2011 6 292 zł/m2 6 524 zł/m2
2012 6 302 zł/m2 6 239 zł/m2
2013 5 982 zł/m2 6 007 zł/m2
2014 6 058 zł/m2 5 998 zł/m2
2015 6 105 zł/m2 5 889 zł/m2
2016 6 292 zł/m2 6 041 zł/m2
2017 6 459 zł/m2 6 295 zł/m2
2018 7 035 zł/m2 6 493 zł/m2
2019 7 745 zł/m2 7 518 zł/m2
2020 8 609 zł/m2 8 271 zł/m2
2021 9 651 zł/m2 9 046 zł/m2
2022 10 872 zł/m2 10 448 zł/m2
2023 12 585 zł/m2 11 793 zł/m2
2024 13 531 zł/m2 13 226 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski