Data aktualizacji: 2023-04-12

Kalkulator powierzchni (przelicznik jednostek miar)

Ile m2, ha (hektarów), a (arów), km2? Przeliczaj powierzchnie działki ewidencyjnej na metry, ary, hektary i kilometry kwadratowe

Darmowy kalkulator jednostek kwadratowych powierzchni online. Przelicza metry kwadratowe na ary, hektary i kilometry kwadratowe oraz w inną stronę. Podaj wartość, którą trzeba przeliczyć i kliknij "Oblicz". Wyniki zostaną pokazane w tabeli poniżej

Wynik obliczenia Jednostka miary
- [m2] - metr kwadratowy
- [a] - ar
- [ha] - hektar
- [km2] - kilometr kwadratowy