Ceny mieszkań Katowice

9 395 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Katowice w roku 2024

+7.55% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Katowice

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 4 024 zł/m2 3 629 zł/m2 2 579 zł/m2 2 094 zł/m2
2007 5 598 zł/m2 5 079 zł/m2 4 120 zł/m2 3 259 zł/m2
2008 6 459 zł/m2 5 458 zł/m2 4 573 zł/m2 3 807 zł/m2
2009 6 249 zł/m2 4 949 zł/m2 4 295 zł/m2 3 546 zł/m2
2010 6 333 zł/m2 4 950 zł/m2 4 206 zł/m2 3 584 zł/m2
2011 5 782 zł/m2 4 762 zł/m2 4 081 zł/m2 3 470 zł/m2
2012 5 205 zł/m2 4 953 zł/m2 4 093 zł/m2 3 361 zł/m2
2013 5 674 zł/m2 4 884 zł/m2 3 964 zł/m2 3 223 zł/m2
2014 5 519 zł/m2 4 857 zł/m2 3 977 zł/m2 3 407 zł/m2
2015 5 571 zł/m2 4 936 zł/m2 3 938 zł/m2 3 466 zł/m2
2016 5 364 zł/m2 5 027 zł/m2 3 959 zł/m2 3 561 zł/m2
2017 5 416 zł/m2 5 175 zł/m2 3 947 zł/m2 3 646 zł/m2
2018 5 819 zł/m2 5 504 zł/m2 4 342 zł/m2 4 101 zł/m2
2019 6 671 zł/m2 6 610 zł/m2 5 229 zł/m2 4 651 zł/m2
2020 7 568 zł/m2 6 989 zł/m2 5 909 zł/m2 5 272 zł/m2
2021 8 268 zł/m2 7 960 zł/m2 6 646 zł/m2 5 605 zł/m2
2022 9 547 zł/m2 9 172 zł/m2 7 292 zł/m2 6 210 zł/m2
2023 10 817 zł/m2 9 718 zł/m2 7 539 zł/m2 6 668 zł/m2
2024 11 342 zł/m2 10 675 zł/m2 8 037 zł/m2 7 526 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Katowice

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 629 zł/m2 2 094 zł/m2
2007 5 079 zł/m2 3 259 zł/m2
2008 5 458 zł/m2 3 807 zł/m2
2009 4 949 zł/m2 3 546 zł/m2
2010 4 950 zł/m2 3 584 zł/m2
2011 4 762 zł/m2 3 470 zł/m2
2012 4 953 zł/m2 3 361 zł/m2
2013 4 884 zł/m2 3 223 zł/m2
2014 4 857 zł/m2 3 407 zł/m2
2015 4 936 zł/m2 3 466 zł/m2
2016 5 027 zł/m2 3 561 zł/m2
2017 5 175 zł/m2 3 646 zł/m2
2018 5 504 zł/m2 4 101 zł/m2
2019 6 610 zł/m2 4 651 zł/m2
2020 6 989 zł/m2 5 272 zł/m2
2021 7 960 zł/m2 5 605 zł/m2
2022 9 172 zł/m2 6 210 zł/m2
2023 9 718 zł/m2 6 668 zł/m2
2024 10 675 zł/m2 7 526 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Katowice

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 024 zł/m2 2 579 zł/m2
2007 5 598 zł/m2 4 120 zł/m2
2008 6 459 zł/m2 4 573 zł/m2
2009 6 249 zł/m2 4 295 zł/m2
2010 6 333 zł/m2 4 206 zł/m2
2011 5 782 zł/m2 4 081 zł/m2
2012 5 205 zł/m2 4 093 zł/m2
2013 5 674 zł/m2 3 964 zł/m2
2014 5 519 zł/m2 3 977 zł/m2
2015 5 571 zł/m2 3 938 zł/m2
2016 5 364 zł/m2 3 959 zł/m2
2017 5 416 zł/m2 3 947 zł/m2
2018 5 819 zł/m2 4 342 zł/m2
2019 6 671 zł/m2 5 229 zł/m2
2020 7 568 zł/m2 5 909 zł/m2
2021 8 268 zł/m2 6 646 zł/m2
2022 9 547 zł/m2 7 292 zł/m2
2023 10 817 zł/m2 7 539 zł/m2
2024 11 342 zł/m2 8 037 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski