Ceny mieszkań Łódź

9 129 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Łódź w roku 2024

+10.02% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Łódź

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 724 zł/m2 3 251 zł/m2 3 028 zł/m2 2 033 zł/m2
2007 5 161 zł/m2 4 975 zł/m2 4 537 zł/m2 3 782 zł/m2
2008 5 205 zł/m2 5 225 zł/m2 4 706 zł/m2 3 980 zł/m2
2009 5 193 zł/m2 4 969 zł/m2 4 551 zł/m2 3 764 zł/m2
2010 5 310 zł/m2 4 927 zł/m2 4 457 zł/m2 3 894 zł/m2
2011 5 102 zł/m2 4 972 zł/m2 4 265 zł/m2 3 830 zł/m2
2012 4 935 zł/m2 4 572 zł/m2 3 922 zł/m2 3 498 zł/m2
2013 4 814 zł/m2 4 493 zł/m2 4 007 zł/m2 3 413 zł/m2
2014 4 884 zł/m2 4 571 zł/m2 3 925 zł/m2 3 434 zł/m2
2015 4 870 zł/m2 4 660 zł/m2 3 878 zł/m2 3 375 zł/m2
2016 4 919 zł/m2 4 740 zł/m2 4 020 zł/m2 3 331 zł/m2
2017 5 151 zł/m2 4 948 zł/m2 4 227 zł/m2 3 661 zł/m2
2018 5 548 zł/m2 5 320 zł/m2 4 649 zł/m2 4 176 zł/m2
2019 6 027 zł/m2 5 848 zł/m2 5 191 zł/m2 4 698 zł/m2
2020 6 653 zł/m2 6 340 zł/m2 5 521 zł/m2 5 348 zł/m2
2021 7 597 zł/m2 7 039 zł/m2 6 317 zł/m2 5 867 zł/m2
2022 8 688 zł/m2 8 161 zł/m2 7 090 zł/m2 6 534 zł/m2
2023 9 662 zł/m2 8 799 zł/m2 7 719 zł/m2 6 675 zł/m2
2024 10 708 zł/m2 9 755 zł/m2 8 555 zł/m2 7 496 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Łódź

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 251 zł/m2 2 033 zł/m2
2007 4 975 zł/m2 3 782 zł/m2
2008 5 225 zł/m2 3 980 zł/m2
2009 4 969 zł/m2 3 764 zł/m2
2010 4 927 zł/m2 3 894 zł/m2
2011 4 972 zł/m2 3 830 zł/m2
2012 4 572 zł/m2 3 498 zł/m2
2013 4 493 zł/m2 3 413 zł/m2
2014 4 571 zł/m2 3 434 zł/m2
2015 4 660 zł/m2 3 375 zł/m2
2016 4 740 zł/m2 3 331 zł/m2
2017 4 948 zł/m2 3 661 zł/m2
2018 5 320 zł/m2 4 176 zł/m2
2019 5 848 zł/m2 4 698 zł/m2
2020 6 340 zł/m2 5 348 zł/m2
2021 7 039 zł/m2 5 867 zł/m2
2022 8 161 zł/m2 6 534 zł/m2
2023 8 799 zł/m2 6 675 zł/m2
2024 9 755 zł/m2 7 496 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Łódź

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 724 zł/m2 3 028 zł/m2
2007 5 161 zł/m2 4 537 zł/m2
2008 5 205 zł/m2 4 706 zł/m2
2009 5 193 zł/m2 4 551 zł/m2
2010 5 310 zł/m2 4 457 zł/m2
2011 5 102 zł/m2 4 265 zł/m2
2012 4 935 zł/m2 3 922 zł/m2
2013 4 814 zł/m2 4 007 zł/m2
2014 4 884 zł/m2 3 925 zł/m2
2015 4 870 zł/m2 3 878 zł/m2
2016 4 919 zł/m2 4 020 zł/m2
2017 5 151 zł/m2 4 227 zł/m2
2018 5 548 zł/m2 4 649 zł/m2
2019 6 027 zł/m2 5 191 zł/m2
2020 6 653 zł/m2 5 521 zł/m2
2021 7 597 zł/m2 6 317 zł/m2
2022 8 688 zł/m2 7 090 zł/m2
2023 9 662 zł/m2 7 719 zł/m2
2024 10 708 zł/m2 8 555 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski