Ceny mieszkań Białystok

9 588 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Białystok w roku 2024

+9.63% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Wschodzący Białystok jest położony na Nizinie Północnopodlaskiej województwa podlaskiego. Liczba ludności w Białymstoku wynosi około 297 tyś. osób, a gęstość zaludnienia to około 2 908 os/km2 (stanem na rok 2020). Miasto posiada bogatą ofertę kulturalno-sportowa, przyciągającą studentów i młode rodziny. Stwarza to popyt na rynku nieruchomości, który jest zaspokajany przez deweloperów. Wg. danych GUS, w roku 2019 oddano użytku około 2.5 tyś. nowych mieszkań. Natomiast w roku 2020 – 2.8 tyś., a w całym województwie podlaskim – około 6.4 tyś.

W roku 2023 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Białymstoku wynosiła 8665 zł/m2. Natomiast w roku 2024 już 9588 zł/m2 - co oznacza wzrost o 9.63%. Warto zwrócić uwagę również na wykres zmiany ceny mieszkań na przestrzeni czasu.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Białystok

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 2 727 zł/m2 3 063 zł/m2 3 239 zł/m2 2 764 zł/m2
2007 4 525 zł/m2 4 413 zł/m2 4 405 zł/m2 4 218 zł/m2
2008 5 155 zł/m2 5 113 zł/m2 4 778 zł/m2 4 444 zł/m2
2009 5 001 zł/m2 4 902 zł/m2 4 622 zł/m2 4 255 zł/m2
2010 4 750 zł/m2 4 770 zł/m2 4 750 zł/m2 4 267 zł/m2
2011 4 827 zł/m2 4 762 zł/m2 4 801 zł/m2 4 280 zł/m2
2012 4 867 zł/m2 4 456 zł/m2 4 642 zł/m2 4 074 zł/m2
2013 4 947 zł/m2 4 514 zł/m2 4 534 zł/m2 3 763 zł/m2
2014 4 873 zł/m2 4 498 zł/m2 4 462 zł/m2 3 700 zł/m2
2015 4 849 zł/m2 4 566 zł/m2 4 436 zł/m2 3 789 zł/m2
2016 4 768 zł/m2 4 578 zł/m2 4 543 zł/m2 3 999 zł/m2
2017 4 970 zł/m2 4 587 zł/m2 4 630 zł/m2 4 063 zł/m2
2018 5 325 zł/m2 5 183 zł/m2 5 112 zł/m2 4 536 zł/m2
2019 5 818 zł/m2 5 579 zł/m2 5 830 zł/m2 5 149 zł/m2
2020 6 213 zł/m2 5 823 zł/m2 6 361 zł/m2 5 708 zł/m2
2021 7 275 zł/m2 6 671 zł/m2 7 043 zł/m2 6 245 zł/m2
2022 8 592 zł/m2 8 339 zł/m2 8 329 zł/m2 7 385 zł/m2
2023 9 272 zł/m2 8 701 zł/m2 8 799 zł/m2 7 887 zł/m2
2024 9 941 zł/m2 9 775 zł/m2 10 184 zł/m2 8 452 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Białystok

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 063 zł/m2 2 764 zł/m2
2007 4 413 zł/m2 4 218 zł/m2
2008 5 113 zł/m2 4 444 zł/m2
2009 4 902 zł/m2 4 255 zł/m2
2010 4 770 zł/m2 4 267 zł/m2
2011 4 762 zł/m2 4 280 zł/m2
2012 4 456 zł/m2 4 074 zł/m2
2013 4 514 zł/m2 3 763 zł/m2
2014 4 498 zł/m2 3 700 zł/m2
2015 4 566 zł/m2 3 789 zł/m2
2016 4 578 zł/m2 3 999 zł/m2
2017 4 587 zł/m2 4 063 zł/m2
2018 5 183 zł/m2 4 536 zł/m2
2019 5 579 zł/m2 5 149 zł/m2
2020 5 823 zł/m2 5 708 zł/m2
2021 6 671 zł/m2 6 245 zł/m2
2022 8 339 zł/m2 7 385 zł/m2
2023 8 701 zł/m2 7 887 zł/m2
2024 9 775 zł/m2 8 452 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Białystok

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 2 727 zł/m2 3 239 zł/m2
2007 4 525 zł/m2 4 405 zł/m2
2008 5 155 zł/m2 4 778 zł/m2
2009 5 001 zł/m2 4 622 zł/m2
2010 4 750 zł/m2 4 750 zł/m2
2011 4 827 zł/m2 4 801 zł/m2
2012 4 867 zł/m2 4 642 zł/m2
2013 4 947 zł/m2 4 534 zł/m2
2014 4 873 zł/m2 4 462 zł/m2
2015 4 849 zł/m2 4 436 zł/m2
2016 4 768 zł/m2 4 543 zł/m2
2017 4 970 zł/m2 4 630 zł/m2
2018 5 325 zł/m2 5 112 zł/m2
2019 5 818 zł/m2 5 830 zł/m2
2020 6 213 zł/m2 6 361 zł/m2
2021 7 275 zł/m2 7 043 zł/m2
2022 8 592 zł/m2 8 329 zł/m2
2023 9 272 zł/m2 8 799 zł/m2
2024 9 941 zł/m2 10 184 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski