Ceny mieszkań Gdynia

11 647 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Gdynia w roku 2024

+4.89% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Gdynia

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 5 111 zł/m2 4 876 zł/m2 6 126 zł/m2 3 672 zł/m2
2007 7 850 zł/m2 6 881 zł/m2 7 016 zł/m2 5 834 zł/m2
2008 7 286 zł/m2 6 897 zł/m2 6 964 zł/m2 6 116 zł/m2
2009 6 201 zł/m2 5 853 zł/m2 6 986 zł/m2 5 749 zł/m2
2010 6 045 zł/m2 5 463 zł/m2 6 786 zł/m2 5 546 zł/m2
2011 6 418 zł/m2 6 238 zł/m2 6 477 zł/m2 5 406 zł/m2
2012 6 366 zł/m2 6 288 zł/m2 6 443 zł/m2 5 008 zł/m2
2013 6 446 zł/m2 6 116 zł/m2 6 548 zł/m2 4 532 zł/m2
2014 6 405 zł/m2 5 909 zł/m2 6 506 zł/m2 4 721 zł/m2
2015 6 352 zł/m2 6 246 zł/m2 6 306 zł/m2 4 960 zł/m2
2016 6 815 zł/m2 6 552 zł/m2 6 647 zł/m2 5 006 zł/m2
2017 7 217 zł/m2 6 880 zł/m2 7 149 zł/m2 5 611 zł/m2
2018 8 188 zł/m2 7 288 zł/m2 8 089 zł/m2 6 458 zł/m2
2019 9 160 zł/m2 8 130 zł/m2 9 081 zł/m2 7 143 zł/m2
2020 9 502 zł/m2 8 150 zł/m2 8 849 zł/m2 7 824 zł/m2
2021 10 755 zł/m2 10 083 zł/m2 9 630 zł/m2 8 552 zł/m2
2022 11 891 zł/m2 12 453 zł/m2 10 884 zł/m2 9 737 zł/m2
2023 11 869 zł/m2 11 250 zł/m2 11 306 zł/m2 9 887 zł/m2
2024 12 036 zł/m2 11 720 zł/m2 12 245 zł/m2 10 588 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Gdynia

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 4 876 zł/m2 3 672 zł/m2
2007 6 881 zł/m2 5 834 zł/m2
2008 6 897 zł/m2 6 116 zł/m2
2009 5 853 zł/m2 5 749 zł/m2
2010 5 463 zł/m2 5 546 zł/m2
2011 6 238 zł/m2 5 406 zł/m2
2012 6 288 zł/m2 5 008 zł/m2
2013 6 116 zł/m2 4 532 zł/m2
2014 5 909 zł/m2 4 721 zł/m2
2015 6 246 zł/m2 4 960 zł/m2
2016 6 552 zł/m2 5 006 zł/m2
2017 6 880 zł/m2 5 611 zł/m2
2018 7 288 zł/m2 6 458 zł/m2
2019 8 130 zł/m2 7 143 zł/m2
2020 8 150 zł/m2 7 824 zł/m2
2021 10 083 zł/m2 8 552 zł/m2
2022 12 453 zł/m2 9 737 zł/m2
2023 11 250 zł/m2 9 887 zł/m2
2024 11 720 zł/m2 10 588 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Gdynia

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 5 111 zł/m2 6 126 zł/m2
2007 7 850 zł/m2 7 016 zł/m2
2008 7 286 zł/m2 6 964 zł/m2
2009 6 201 zł/m2 6 986 zł/m2
2010 6 045 zł/m2 6 786 zł/m2
2011 6 418 zł/m2 6 477 zł/m2
2012 6 366 zł/m2 6 443 zł/m2
2013 6 446 zł/m2 6 548 zł/m2
2014 6 405 zł/m2 6 506 zł/m2
2015 6 352 zł/m2 6 306 zł/m2
2016 6 815 zł/m2 6 647 zł/m2
2017 7 217 zł/m2 7 149 zł/m2
2018 8 188 zł/m2 8 089 zł/m2
2019 9 160 zł/m2 9 081 zł/m2
2020 9 502 zł/m2 8 849 zł/m2
2021 10 755 zł/m2 9 630 zł/m2
2022 11 891 zł/m2 10 884 zł/m2
2023 11 869 zł/m2 11 306 zł/m2
2024 12 036 zł/m2 12 245 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski